Privacy
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Op deze pagina kunt u het privacyreglement van Praktijk Fysio- en Manuele Therapie Van de Langemheen inzien. U vindt hier informatie over de rechten en plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Contact ons

Informatie? Stuur een e-mail en we reageren zo spoedig mogelijk.

Not readable? Change text. captcha txt